View Static Version

Woord vooraf

In deze digitale versie van het gedrukte ROCKWOOL personeelsmagazine de Uitschieter tref je een beknopte selectie aan van ingekorte artikelen uit de editie van december 2021. Zo kun je op je tablet, desktop of smartphone snel en waar en wanneer je maar wilt een indruk krijgen van de interne mijlpalen en nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Wij wensen je veel kijk- en leesplezier.

Veel aandacht voor security

Security (oftewel beveiliging in de breedste zin van het woord) wordt een speerpunt voor ROCKWOOL in 2022. Begin volgend jaar start daarom de Security Awareness campagne 'stay a!ert' met een big bang.

Het belang

Doel is om iedereen bewust te maken van het belang van security en wat je daar zelf aan kunt bijdragen. Afgelopen maanden is onderzocht hoe het thema leeft onder medewerkers, onder meer door middel van interviews en observaties. Stagiair Lukas Folkerts ondersteunde Marcel Hundscheidt, facility manager bij die inventarisatie. “Er zijn wel verbeterpunten naar voren gekomen uit de onderzoeken en analyses,” zegt hij. Zowel wat betreft security awareness in het algemeen als wat betreft de omgang met specifieke security onderwerpen.” Aan de hand van een top 15 aan prioriteiten is en wordt het thema Security op de kaart gezet én geborgd in 2022.

NextPrevious

Anchor link copied.

Report Abuse

If you feel that the content of this page violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.